Νέο Πρόγραμμα Επιδότησης Εγκατάστασης Θέρμανσης

Δελτίο Τύπου

? Από τις 21/2/2020 έχει ξεκινήσει, από την Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής, νέο πρόγραμμα επιδότησης εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου σε κατοικίες έως 3.000 €.
? Σύμφωνα με αυτό, η ΕΔΑ Αττικής, κατόπιν σχετικού αιτήματος του καταναλωτή, επιδοτεί μέρος του συνολικού κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου για κεντρικές ή αυτόνομες θερμάνσεις ενεργών κατοικιών, προς αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας.
? Με τον τρόπο αυτό, παρέχεται η δυνατότητα σε ακόμα περισσότερα νοικοκυριά της Αττικής να αποκτήσουν οικονομική και ταυτόχρονα αποδοτική θέρμανση για το σπίτι τους.-

Δείτε περισσότερα…