Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου στηρίζει τους συλλογικούς φορείς της πόλης

Σύλλογοι και Φορείς

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου, αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι συλλογικοί φορείς της πόλης στην ανάπτυξη του πολιτισμού και του αθλητισμού, στηρίζει συστηματικά τις προσπάθειές τους είτε συνδιοργανώνοντας εκδηλώσεις είτε διαθέτοντας χώρους για τις δράσεις τους, αλλά και για τη στέγασή τους.
► Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, στο πλαίσιο αυτής της γενικότερης πολιτικής, με τις 203/2023 και 204/2023 ομόφωνες αποφάσεις της, ενέκρινε, για το έτος 2023, την επιχορήγηση
• 11 Πολιτιστικών, Εθνικοτοπικών και Εξωραϊστικών Συλλόγων του Δήμου με 30.000 €
• 14 Αθλητικών Συλλόγων με το ποσό των 100.000 €.
Η επιχορήγηση αυτή παρέχεται στους φορείς που διαθέτουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Απόφαση επιχορήγησης Πολιτιστικών, Εθνικοτοπικών και Εξωραϊστικών Συλλόγων

Απόφαση επιχορήγησης Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων