Οδηγίες για παραμονή παιδιών και εφήβων στο σπίτι

Στο πλαίσιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την πρόληψη της διασποράς του κορωνοϊού, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας απευθύνει οδηγίες τις οποίες πρέπει να τηρούν αυστηρά παιδιά και έφηβοι.-