Οδηγίες για τη ψήφο των ετεροδημοτών στον τόπο διαμονής τους

Εκλογές

► Οι ετεροδημότες/ισσες που επιθυμούν στις προσεχείς εκλογές για το Εθνικό Κοινοβούλιο να ψηφίσουν στον τόπο διαμονής τους συνδυασμούς άλλης εκλογικής περιφέρειας, στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι εγγεγραμμένοι, μπορούν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2023 να υποβάλουν σχετική αίτηση.

Πως γίνεται η εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους

► Υποβολή αίτησης στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Εσωτερικών ΕΔΩ 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής και την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης αποτελεί η κατοχή προσωπικού Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) από τον/την εκλογέα και των αντίστοιχων κωδικών που διαθέτει στην εφαρμογή «ΤaxisNet» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
Επίσης οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να γνωρίζουν σε ποια εκλογική περιφέρεια ψηφίζουν.  

Εγχειρίδιο
χρήσης Εφαρμογής Ετεροδημοτών – Εκλογέων

► Οι αιτήσεις είναι δυνατό να υποβάλλονται και στους οικείους δήμους και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Για την υποβολή της αίτησης στους οικείους δήμους οι εκλογείς είναι δυνατό να απευθύνονται μόνο στον δήμο που κατοικούν, ενώ στα Κ.Ε.Π. είναι δυνατό να απευθύνονται όλοι οι εκλογείς ανεξάρτητα από τον δήμο κατοικίας τους.

Που ψηφίζουν οι Ετεροδημότες

Με βάση τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους οι ετεροδημότες ψηφίζουν:

  • Στις εθνικές ή ταυτόχρονες εκλογές (εθνικές και ευρωεκλογές την ίδια μέρα) σε ειδικά εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών που συστήνονται μόνο στις πρωτεύουσες των νομών με εξαίρεση τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.
Ειδικά Εκλογικά Τμήματα Ετεροδημοτών

Συστήνονται μόνον για τις εθνικές ή ταυτόχρονες εκλογές και διακρίνονται σε:

1. Μεικτά, όπου στο ίδιο τμήμα ψηφίζουν ετεροδημότες/ισσες προερχόμενοι από περισσότερες της μιας εκλογικές περιφέρειες.
2. 
Αμιγή όπου στο ίδιο τμήμα ψηφίζουν ετεροδημότες/ισσες προερχόμενοι από μια εκλογική περιφέρεια.