Οδηγίες του ΕΟΔΥ για προστασία από την επιβάρυνση του περιβάλλοντος που προξενούν οι πυρκαγιές

Πολιτική Προστασία

Οι συνέπειες των πυρκαγιών στο περιβάλλον και ως εκ τούτου στην υγεία, είναι τουλάχιστον δραματικές.
Ο  ΕΟΔΥ εξέδωσε λεπτομερείς οδηγίες προστασίας από την εισπνοή καπνού σε περίπτωση πυρκαγιάς, καθώς και οδηγίες προστασίας κατά τη διάρκεια καθαρισμών μετά από πυρκαγιές. οι οποίες είναι σημαντικό να ακολουθούνται με προσοχή.