Οδηγός Σπουδών Ελληνικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων 2021 από το ΚΦΑΔ

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Αγίου Δημητρίου έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητα του μέσω της δημιουργικής μάθησης, αλλά και των διαρκώς αυξανόμενων επιτυχιών, που έχουν οι μαθήτριες και οι μαθητές που φοιτούν σε αυτό, ενώ η αναγνώρισή του έχει ξεπεράσει πλέον τα σύνορα του Δήμου.
Άλλη μια καινοτόμο πρωτοβουλία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου αποτελεί ο “Οδηγός Σπουδών Ελληνικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων 2021”.

Οι εξαιρετικές/κοί καθηγήτριες και καθηγητές, που προσφέρουν αλληλέγγυα και γενναιόδωρα τον πολύτιμο χρόνο τους, αλλά και ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικού Φροντιστηρίου, Εθελοντισμού και Νέας Γενιάς, Πάνος Μπαντούνας, στέκονται εμφατικά δίπλα στα παιδιά της πόλης, με την παρουσίαση του συγκεκριμένου Οδηγού. Πρόκειται για ένα σημαντικό εργαλείο με λεπτομέρειες για κάθε Σχολή, με μόρια, περιεχόμενο σπουδών αλλά και προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης.

Ο οδηγός είναι στην διάθεση κάθε παιδιού που χρειάζεται βοήθεια για να συμπληρώσει το μηχανογραφικό του …ΕΔΩ.