Ωράριο και ημέρες εργασίας προσωπικού κατά την περίοδο των περιοριστικών μέτρων

Με απόφαση της Δημάρχου, Μαρίας Ανδρούτσου, καθορίζεται το ωράριο και οι ημέρες εργασίας του προσωπικού που απασχολείται σε δομές κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης του Δήμου κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19, με στόχο να εξυπηρετηθούν με τον καλύτερο τρόπο:

α) Η φαρμακευτική περίθαλψη, οι παροχές ειδών πρώτης ανάγκης και η διανομή κατ’ οίκον γευμάτων των κατοίκων του Δήμου που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν, αδυνατούν να εξυπηρετηθούν και δεν διαθέτουν υποστηρικτικό περιβάλλον

β) Η λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου προς καταγραφή αιτημάτων και αναγκών των κατοίκων των παραπάνω περιπτώσεων και

γ) Κάθε άλλη εργασία συναφής με τα ληφθέντα μέτρα για την αποτροπή διάδοσης του ιού.

Το πρόγραμμα εργασίας θα καθορίζεται κάθε φορά σύμφωνα με τις ανακύπτουσες ανάγκες, ώστε καθημερινά να παρίσταται το προσωπικό που απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία των παραπάνω υπηρεσιών/δομών του Δήμου, χωρίς καταστρατήγηση του πενθημέρου και του προβλεπόμενου ανά ειδικότητα εργαζομένου ωραρίου εργασίας.-