Σήμερα η παρουσίαση και η διαβούλευση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Αγίου Δημητρίου

Προφίλ του Δήμου

Σήμερα η παρουσίαση ΣΒΑΚ Αγίου Δημητρίου από την ομάδα εργασίας στο Δημαρχείο του Δήμου στις 18:00 -19:00 και η διαβούλευση 19:00- 21:00