Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2021-2027

ΕΣΠΑ

"Αττική" 2021 -2027

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2021-2027.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Άξονας Προτεραιότητας: 04-Προώθηση  της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές

Περισσότερες πληροφορίες για το ΕΣΠΑ 2021 – 2027 μπορείτε να βρείτε εδώ

Τίτλος Πράξης (EL): «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»
Τίτλος Πράξης (EN): MEASURES OF ENERGY CONSERVATION AT SCHOOL BUILDINGS OF THE MUNICIPALITY OF AGIOS DHMHTRIOS
Κωδικός πρόσκλησης: ΑΤΤ002 Πρόγραμμα “Αττική”
Κωδικός ΟΠΣ (MIS): 6001366
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης: 702.379,40 €
Ημερομηνία έναρξης Πράξης: 01/01/2021
Ημερομηνία λήξης Πράξης: 31/12/2029
Υπηρεσία υλοποίησης: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Σύντομη Περιγραφή Έργου: Το έργο αφορά την Ενεργειακή Αναβάθμιση των εξής σχολικών κτιρίων του Δήμου Αγίου Δημητρίου

·         5ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου.

·         9ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου.

·         13ο-21ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου.

Θα πραγματοποιηθούν οι εξής παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης:

Στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου θα πραγματοποιηθεί αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμοϋγρομόνωση του δώματος, εξωτερική θερμομόνωση των τοίχων, εγκατάσταση εξωτερικών σκιάστρων, αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος (Net Metering).

Στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου θα πραγματοποιηθεί αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμοϋγρομόνωση του δώματος, εξωτερική θερμομόνωση των τοίχων, εγκατάσταση εξωτερικών σκιάστρων, αντικατάσταση του Λέβητα κεντρικής θέρμανσης και αναβάθμιση λεβητοστασίου, αντικατάσταση κλιματιστικών συσκευών διαιρουμένου τύπου, αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος (Net Metering).

Στο 13ο -21ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου θα πραγματοποιηθεί αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμοϋγρομόνωση του δώματος, εξωτερική θερμομόνωση των τοίχων, αντικατάσταση του Λέβητα κεντρικής θέρμανσης και αναβάθμιση λεβητοστασίου, αντικατάσταση κλιματιστικών συσκευών διαιρουμένου τύπου, αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος (Net Metering).

Συμβολή Έργου Το προτεινόμενο έργο συμβάλλει καθοριστικά:

·     Στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων

·     Στη σημαντική εξοικονόμηση πόρων σε ετήσια βάση, μέσω της μείωσης του ενεργειακού κόστους

·     Στην προστασία του περιβάλλοντος

·     Στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης

·     Στη δημιουργία καταλλήλων συνθηκών άνεσης για τους χρήστες των κτιρίων