Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στη Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων, των Αιρετών και Στελεχών των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής

Ξεκίνησε στις 23 Μαρτίου 2022, και βρίσκεται σε εξέλιξη, το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στη Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων, των Αιρετών και Στελεχών των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής που διοργανώνεται από την Περιφερειακή Ένωσης Δήμων Αττικής και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Από πλευράς του Δήμου Αγίου Δημητρίου, στο πρόγραμμα συμμετέχουν η Κατερίνα Ασημακοπούλου, Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος σε θέματα Προστασίας Περιβάλλοντος και αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Πολιτικής προστασίας και ο εργαζόμενος στο Δήμο, Γιώργος Τσιρογιωργης, μέλος της Επιτροπής.
Συντονιστής του προγράμματος είναι ο Δρ Εύθυμης Λέκκας.

Σκοπός του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι να παράσχει τις απαραίτητες γνώσεις και εφόδια σε αιρετούς και στελέχη των Ο.Τ.Α. έτσι ώστε να:

 • Αποκτηθεί τεκμηριωμένη και αξιοποιήσιμη γνώση, για τα χαρακτηριστικά, τις επιπτώσεις και τις μεθοδολογίες αντιμετώπισης των κινδύνων και των κρίσεων.
 • Γίνει επιμόρφωση στην αναγνώριση και διαχείριση κινδύνων που απειλούν το εργασιακό, αστικό και δημοτικό περιβάλλον.
 • Bελτιωθεί η ικανότητά στη διαχείριση και αντιμετώπιση των κινδύνων που θα αποτελέσει πυρήνα οργάνωσης για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου.

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ
 • ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
 • ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
 • ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΙ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ & ΚΡΙΣΕΩΝ
 • ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΤΑ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ & ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΩΝ (ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)

Το Πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί μετά από 5 συναντήσεις, στις 18-4-2022.

Πιστοποίηση Προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, θα πραγματοποιηθεί τελετή λήξης με ομιλητές τον κ. Γ. Μαρκόπουλο, Πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής και τον κ. Ε. Λέκκα, Καθηγητή Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του ΕΚΠΑ.

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα λάβουν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.