Πρόγραμμα κοινωνικοποίησης παιδιών και εφήβων με νοητική υστέρηση

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων “ΑΛΜΑ”, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας (09) «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», με τη συμμετοχή του ΕΚΤ και τίτλο «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ», λειτουργώντας ως δικαιούχος της πράξης «4U – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΕΝΤΑΞΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ», με κωδικό ΟΠΣ 5002625, υλοποιεί το άνωθεν έργο με έναρξη από τον Ιούνιο του 2017 και διάρκειας 72 μηνών και ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ άτομα με αναπηρία (νοητική υστέρηση, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές) ηλικίας 6 έως 29 ετών να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την άμεση κάλυψη οποιασδήποτε κενής θέσης προκύπτει κατά την διάρκεια υλοποίησης της πράξης.

Αιτήσεις συμμετοχής μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν κατατεθούν ιδιοχείρως ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (κούριερ) στα γραφεία του Συλλόγου Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων “ΑΛΜΑ” (Μίλωνος 2 και Πλατεία Φιλικής Εταιρείας, Παλαιό Φάληρο, 175 63), έως και την Παρασκευή 15/04/2022 και ώρες 09:00 – 12:00 & 14.00-16.00.