Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Το Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, προκυρύσσει θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών και καλεί τους/τις ενδιαφερόµενους/ες να καταθέσουν αίτηση και φάκελο υποψηφιότητας για συνολικά 45 θέσεις µεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Εκπαίδευση και Πολιτισμός», στις ακόλουθες eιδικεύσεις:
1. Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη.
2. Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων.
3. Πολιτισμική Αγωγή.
Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 17/12/2021.

Περισσότερα →