Πρόγραμμα Οδοντιατρικής Πρόληψης και Θεραπείας Παιδιών «Χαρίζουμε παιδικά χαμόγελα»

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ (www.missionanthropos.com) σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ξεκινάει το Πιλοτικό Πρόγραμμα Οδοντιατρικής Πρόληψης και Θεραπείας Παιδιών «Χαρίζουμε παιδικά χαμόγελα», διάρκειας 12 μηνών.

Το ιδιαίτερα υψηλό κόστος οδοντιατρικής φροντίδας σήμερα στη χώρα μας είναι συχνά απαγορευτικό για τις οικονομικά αδύναμες οικογένειες, με αποτέλεσμα τα παιδιά να παραμένουν χωρίς κατάλληλη οδοντιατρική φροντίδα.

Μέσω του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί εξέταση και θεραπευτική παρέμβαση για κάλυψη οδοντιατρικών αναγκών σε 130 περίπου παιδιά ηλικίας 6-18 ετών που ανήκουν σε οικογένειες ευπαθών κοινωνικά ομάδων του Δήμου Αγίου Δημητρίου, που υποδείχθηκαν από την Κοινωνική Υπηρεσία.
Στο πλαίσιο του προγράμματος και κατόπιν της θεραπευτικής αντιμετώπισης των οδοντιατρικών αναγκών των παιδιών, θα πραγματοποιηθεί και ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων και παιδιών για τη σωστή στοματική υγιεινή.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται αποκλειστικά από την εταιρεία MYTILINEOS, ενώ η παροχή οδοντιατρικής θεραπείας θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον Όμιλο ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ.