Πρόγραμμα πλύσης και απολύμανσης κάδων καθαριότητας μήνα Ιουνίου 2020

Συνεχίζεται το πρόγραμμα πλύσης και απολύμανσης των κάδων αποκομιδής απορριμμάτων, που είναι ενταγμένο, όχι μόνο στις προβλεπόμενες εργασίες καθαρισμού των κάδων, αλλά και στα γενικότερα προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς του νέου κορωνοϊού.

Το πρόγραμμα του μήνα Ιουνίου 2020 έχει ως εξής:

  • 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα: 1 έως 5 Ιουνίου.
  • 4ο Δημοτικό Διαμέρισμα: 8 έως 12 Ιουνίου.
  • 5ο Δημοτικό Διαμέρισμα: 15 έως 19 Ιουνίου.
  • 6ο Δημοτικό Διαμέρισμα: 22 έως 26 Ιουνίου.-