Πρόγραμμα πλύσης και απολύμανσης κάδων καθαριότητας μήνα Μαΐου

Συνεχίζεται το πρόγραμμα πλύσης και απολύμανσης των κάδων αποκομιδής απορριμμάτων, που είναι ενταγμένο, όχι μόνο στις προβλεπόμενες εργασίες καθαρισμού των κάδων, αλλά και στα γενικότερα προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς του νέου κορωνοϊού.

Το πρόγραμμα του μήνα Μαΐου έχει ως εξής:

  • 5ο Δημοτικό Διαμέρισμα: 4 έως 8 Μαΐου
  • 6ο Δημοτικό Διαμέρισμα: 11 έως 15 Μαΐου
  • 1ο Δημοτικό Διαμέρισμα: 18 έως 22 Μαΐου
  • 2ο Δημοτικό Διαμέρισμα: 25 έως 29 Μαΐου.-