ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΣΤΙΣ 20/5/2024

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

13η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ ΤΑΚΤΙΚΗ 20-05-24

13η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ ΤΑΚΤΙΚΗ 20-05-24