Πρόσκληση 15ης Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής

Δελτίο Τύπου

Στις 12 Απριλίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 η τακτική , δια ζώσης, Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στο Δημοτικό
Κατάστημα Αγίου Δημητρίου.

Δείτε παρακάτω τα  θέματα ημερήσιας διάταξης :15η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12.04.2024 (1)