ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 26/6/24

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

17η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ ΤΑΚΤΙΚΗ 26-06-24

17η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ ΤΑΚΤΙΚΗ 26-06-24