ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 24/01/2024

Συνεδριάσεις Δημοτικής Επιτροπής

1H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 24-01-24

1H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 24-01-24