ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 30ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΕ ΣΤΙΣ 10-7-24

Συνεδριάσεις Δημοτικής Επιτροπής

30H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10-07-24

30H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10-07-24