Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα “Επιχορήγηση λειτουργίας στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ) “ΣΤΗΡΙΞΗ” ΣΤΟ
ΧΟΛΑΡΓΟ»

Ο Σύνδεσμος Προστασίας Παιδιών και ΑμΕΑ, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης που περιλαμβάνει τα παρακάτω Υποέργα:

  • Υποέργο (1) «Επιχορήγηση Λειτουργίας Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΣΥΔ – ΣΤΗΡΙΞΗ 8 στο Χολαργό, οκτώ (8) ατόμων με Νοητική Υστέρηση» της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ) ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΧΟΛΑΡΓΟ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069617.
  • Υποέργο (2) «Επιχορήγηση Λειτουργίας Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΣΥΔ – ΣΤΗΡΙΞΗ 7 στο Χολαργό, τεσσάρων (4) ατόμων με Νοητική Υστέρηση» της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ) ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΧΟΛΑΡΓΟ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069617,

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν την Αίτηση συμμετοχής συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθημερινά από Δευτέρα – Παρασκευή και 08:00’ – 15:00’:
α. Στα γραφεία του Συνδέσμου Προστασίας Παιδιών και ΑμΕΑ (Β. Μελά 1, Χολαργός)
β. Είτε εναλλακτικά, μέσω courier ή ταχυδρομείου

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η 27/12/2021 στις 14:30 μ.μ.