Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο “Πρόγραμμα στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας”

Δόθηκε σε δημοσιότητα η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την ΕΕΤΑΑ για το “Πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας”.

Ωφελούμενες οικογένειες του προγράμματος ορίζονται αφενός οι οικογένειες των υπαλλήλων (μονίμων και αορίστου χρόνου) του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ (α΄ και β΄ βαθμού και αφετέρου τα παιδιά οικογενειών εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα οι οποίες δεν μπορούν να συμμετέχουν στο υφιστάμενο πρόγραμμα ” Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”.

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ κατά το χρονικό διάστημα από 08/9/2020 – 18/9/2020.