Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια χαρτιού

Oι Σχολικές Επιτροπές Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αγίου Δημητρίου, απευθύνουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών, για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α4.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι τη Δευτέρα 23-12-2019 και ώρα 13:00, στα γραφεία των Σχολικών Επιτροπών, οδός Ξενοφώντος 10, 2ος όροφος, τηλ.: 2109712955.-