Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς δυνητικά ωφελούμενους για το Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες»

Κοινωνική Υπηρεσία

Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», προσκαλεί άτομα ηλικίας 14 ετών και άνω με Νοητική Υστέρηση, Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) και Σύνδρομο Down μέσης ή υψηλής λειτουργικότητας να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για την παροχή υπηρεσιών Διημέρευσης – Ημερήσιας φροντίδας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες», που λειτουργεί στην οδό επί της Ηρώς Κωνσταντοπούλου 180, Ηλιούπολη (Απόφαση ένταξης πράξης: 3990/ 18-04-2017).

► Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής μπορούν να κατατεθούν ιδιοχείρως στα γραφεία του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ «Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» που λειτουργεί στην Ηλιούπολη, Ηρώς Κωνσταντοπούλου 180, Τ.Κ. 163 41, μέχρι τις 27 Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

► Την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την Αίτηση ωφελούμενου και την Υπεύθυνη δήλωση μπορείτε να τα βρείτε ΕΔΩ.