Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση της δράσης «Δημιουργική απασχόληση παιδιών και εφήβων κατά τη σχολική περίοδο».

Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος δημοσιεύει πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση της δράσης «Δημιουργική απασχόληση παιδιών & εφήβων κατά τη σχολική περίοδο».

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι και τις 12 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στα Γραφεία της Διοίκησης του ΟΠΑΠ επί των οδών Αγ. Δημητρίου 216 & Ειρήνης 17.