Πρόσκληση στρατεύσιμων κλάσης 2026 για κατάθεση δελτίου απογραφής

Υπηρεσίες

Σύμφωνα με την ισχύουσα στρατολογική νομοθεσία, οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 2005 (κλάσης 2026) υποχρεούνται να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής, στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες, κατά το χρονικό διάστημα από 2-1-2023 έως 31-3-2023.

Περισσότερα→