Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για εγγραφή στην ΕΠΑΣ Καλαμακίου

Ο ΟΑΕΔ είναι ο δημόσιος φορέας που εφαρμόζει με επιτυχία το σύστημα της Μαθητείας στη χώρα μας από το 1952. Οι σπουδές στις ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ έχουν διάρκεια δυο (2) έτη και δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι γεννήθηκαν τα έτη 1998-2006 εφόσον είναι κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου Γυμνασίου. Οι μαθητές στις ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ συνδυάζουν τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση με την πρακτική άσκηση (με αμοιβή και ασφάλιση) σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Οι ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ παρέχει στους-στις μαθητές-τριες τα εξής:

 • Αναγνωρισμένο πτυχίο
 • Φοίτηση σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια
 • Διετή πρακτική άσκηση με αμοιβή και ασφάλιση
 • Αμοιβή 21,78 € για κάθε ημέρα πρακτικής άσκησης
 • Σπουδαστική άδεια μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές
 • Επίδομα στέγασης και σίτισης (για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις)

Η ΕΠΑ.Σ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ παρέχει τις παρακάτω ειδικότητες:

 • ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
 • ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
 • ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
 • ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 • ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 • ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ)

Δείτε πληροφορίες για τις ειδικότητες της σχολής …ΕΔΩ.
Οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά …ΕΔΩ.
Στην περίπτωση που χρειάζεστε βοήθεια για τη διαδικασία της εγγραφής μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη σχολή στο τηλέφωνο 210.9963865 καθημερινά 09.00 – 14.00.
Για αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να δείτε το δελτίο τύπου του ΟΑΕΔ με όλες τις λεπτομέρειες για την υποβολή των αιτήσεων στις ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ (προκήρυξη, ειδικότητες, οδηγίες κ.ά) …ΕΔΩ.