Πρόσληψη 8 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων από τον ΟΠΑΠ

Ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψης έως 5/7/2021, 8 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών – πρόσκαιρων αναγκών για περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 13-1-2021 έως και 14-1-2021, ώρα 13:00.-