Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού Νοταρά

Τεχνική Υπηρεσία

Τη Δευτέρα 28-11-2022 θα διακοπεί η κυκλοφορία οχημάτων στο τμήμα της οδού Νοταρά μεταξύ των οδών Ελπιδοφόρου και Αρσινόης, λόγω της εκτέλεσης έργων κατασκευής ανυψωμένης διάβασης πεζών.