Προσωρινή μεταφορά της αφετηρίας της γραμμής Α΄ της Δημοτικής Συγκοινωνίας

Λόγω εκτελούμενων έργων, η Αφετηρία / Τέρμα της γραμμής Α΄ της Δημοτικής Συγκοινωνίας, από 3-6-2022 μεταφέρεται από την οδό Πριάμου στη στάση Μετρό ΔΑΦΝΗ. Από την οδό Πριάμου θα περνάει κανονικά και θα κάνει στάση. Η ματαφορά θα ισχύσει μέχρι την αποπεράτωση των έργων.