Προσωρινή μεταφορά της αφετηρίας της γραμμής Β΄ της Δημοτικής Συγκοινωνίας

Λόγω των εκτελούμενων έργων στη λ. Αγίου Δημητρίου, η Αφετηρία /Τέρμα της γραμμής Β΄ της Δημοτικής Συγκοινωνίας,
μεταφέρεται στην οδό Θεομήτορος για όλο το χρονικό διάστημα εκτέλεσης έργων.