Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου για παράταση του προγράμματος απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55-67 ετών

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Με την υπ’ αρ. 199/27-7-2023 ομόφωνη απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο αιτείται την παράταση χρόνου απασχόλησης των ωφελούμενων του προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών της ΔΥΠΑ, γιατί η συγκεκριμένη ομάδα ανέργων έχει αδυναμία να ενταχθεί στην αγορά εργασίας, αλλά και γιατί οι Δήμοι θα εξακολουθήσουν να έχουν προσωπικό με πολύτιμη εμπειρία, υπευθυνότητα και εργατικότητα, συντελώντας με τρόπο άμεσο και αποτελεσματικό στην κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών και στην εύρυθμη λειτουργία τους, λόγω έλλειψης μόνιμου προσωπικού.

► Δείτε τη απόφαση →ΕΔΩ.