Ψηφίσματα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Δημητρίου για το ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά και για το Δήμο καλλιθέας

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, κατά τη συνεδρίασή του, την Τετάρτη 15-2-2023, έλαβε δύο αποφάσεις – ψηφίσματα καταδίκης για την έξωση των αθλητών, των σωματείων και των ομοσπονδιών τους από το ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά και για την κλήτευση σε δίκη δημοτικών συμβούλων του Δήμου Καλλιθέας.

Ψήφισμα για την έξωση των αθλητών, των σωματείων και των Ομοσπονδιών τους από το ΕΑΚΝ Αγ. Κοσμά.

Ψήφισμα καταδίκης της κλήτευσης σε δίκη δημοτικών συμβούλων του δήμου Καλλιθέας.