Ρύθμιση οφειλών προς το Δήμο με έως και 100 δόσεις

Στο πλαίσιο των άρθρων 110-117 του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17-5-2019, τεύχος Α΄), ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και 17-7-2019.
Ως προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή των οφειλετών στη ρύθμιση ορίζεται η 17η Σεπτεμβρίου 2019.-