Σχέδιο επαναλειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Από τις 25 Μαΐου 2020 επαναλειτουργούν τα καταστήματα εστίασης, καφέ κ.λπ. που είχαν κλείσει για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, μετά την άδεια που έδωσε η Υγειονομική Επιτροπή των ειδικών.

Οι προϋποθέσεις, οι οδηγίες και τα υγειονομικά πρωτόκολλα με βάση τα οποία θα λειτουργούν τα καταστήματα για το επόμενο, απροσδιόριστο χρονικό διάστημα, περιγράφονται στο συνημμένο σχέδιο που βρίσκεται στο τελικό στάδιο διαμόρφωσής του.

Για την καλύτερη εμπέδωση των νέων μέτρων λειτουργίας των καταστημάτων, προγραμματίζονται σχετικές συναντήσεις των επαγγελματιών εστίασης του Δήμου Αγίου Δημητρίου με τις αρμόδιες υπηρεσίες.-