Σε εξέλιξη το πρόγραμμα PRODESA

☀️ Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο «ENERGY EFFICIENCY PROJECT DEVELOPMENT FOR SOUTH ATTICA – PRODESA» (με αριθμό συμβολαίου 754.171), το οποίο αποσκοπεί στην υποστήριξη επτά μεγάλων Δήμων στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας, προκειμένου να υλοποιήσουν επεμβάσεις ενεργειακής αποδοτικότητας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ομάδες κτηρίων, χρησιμοποιώντας καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία και προσελκύοντας ιδιωτικές επενδύσεις μέσω των Παρόχων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΠΕΥ).

Η επιτυχής συμμετοχή του Δήμου Αγίου Δημητρίου και η επίτευξη του στόχου του στο συγκεκριμένο έργο, θα του δώσει τη δυνατότητα να ωφεληθεί από την ενδεχόμενη συμμετοχή του σε μελλοντικά Ευρωπαϊκά Έργα και Πρωτοβουλίες και από την πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ και νέες πηγές χρηματοδότησης.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου σκοπεύει να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε εγκαταστάσεις του, δεσμευόμενος ότι θα επιτύχει παραγωγή ετήσιας ενέργειας 2.733 ΜWh, έχοντας εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος 2,024 MWp.

☀️ Στο πλαίσιο του έργου PRODESA, πραγματοποιήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2020, συνάντηση εργασίας, προκειμένου να παρουσιαστούν από την ανάδοχη εταιρία:

  • Η μελέτη «Υπηρεσίες προετοιμασίας λεπτομερή σχεδιασμού για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων στο πλαίσιο του προγράμματος PRODESA»
  • Τα αποτελέσματα του πρώτου παραδοτέου της Σύμβασής της, σχετικά με την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης 50 κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του Δήμου και των φορέων που συμμετέχουν στη σύμπραξη.

Συγκεκριμένα, από το Δήμο Αγίου Δημητρίου ο Γ.Γ. Η. Σαββάκης και τα υπηρεσιακά στελέχη, Π. Τζινιέρης, Ε. Χριστοδουλέλλη, από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), η Αργυρώ Γιακουμή (Τμήμα Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής), από την Εταιρία ΕΥΔΙΤΗ Ενεργειακός και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός ΕΠΕ, ο Πλάτων Μπαλτάς (Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός), η Εύα Αθανασάκου (υπεύθυνη έργων ΕΕ), η Ιωάννα Λιόση (Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπεύθυνη έργου), από την εταιρία ΚΑΣΙΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, ανάδοχο της μελέτης «Υπηρεσίες προετοιμασίας λεπτομερή σχεδιασμού για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων στο πλαίσιο του προγράμματος PRODESA», οι Νίκος Κασιούμης (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ) και Ανδρέας Συντιχάκης (Πολιτικός Μηχανικός, Msc).

☀️ Η συνάντηση εστίασε στην εξέλιξη των παραδοτέων του αναδόχου, από τον οποίο παρουσιάστηκαν για το σύνολο των 50 δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων, το σύνολο των ετήσιων ενεργειακών καταναλώσεων ηλεκτρικού ρεύματος, ο αριθμός φωτοβολταϊκών πλαισίων που έχει αρχικά εκτιμηθεί ότι μπορούν να εγκατασταθούν και η συνολική ισχύς εγκατάστασής τους.

Εστίασε, επίσης, στο γεγονός ότι οι παρεμβάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θα υλοποιηθούν κατόπιν προκήρυξης, με τη χρήση καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων τα οποία θα μελετηθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να επιλεχθούν τα πιο κατάλληλα για το συμφέρον του Δήμου, με βάση πάντα το αντικείμενο και το πλαίσιο χρηματοδότησης που ορίζεται από το έργο PRODESA.-