Στο «Στρογγυλό», η 39η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος

Από τις 19 έως τις 22 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο σχολικό κτίριο Ζενέτου (Στρογγυλό) η 39η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος, που θα απασχολήσει 120 μαθητές/ριες λυκείου από την Αττική αλλά και την περιφέρεια, καθώς και μια ομάδα 60 νέων που προέρχονται από όλη την Ευρώπη.

«Απασχόληση των νέων στην Ευρώπη – Εξασφαλίζοντας αποτελεσματική υποδομή προς ίσες και επαρκείς ευκαιρίες», είναι η θεματική πάνω στην οποία θα βασιστούν οι συζητήσεις των 10 επιτροπών.

Με τα προβλήματα στην αγορά εργασίας να απασχολούν τους νέους όσο ποτέ άλλοτε, η συνδιάσκεψη στοχεύει στην ανάμειξη και ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με διάφορες πτυχές του προβλήματος της ανεργίας των νέων, καθώς και στην εύρεση μέτρων που θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν ουσιαστικά το πρόβλημα.

Οι μαθητές/ριες θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν μέρος σε συζητήσεις που προσομοιώνουν τις διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να προσφέρουν ιδέες και λύσεις σε ένα πρόβλημα που τους αφορά, μιας και εκείνοι αποτελούν το μελλοντικό εργατικό δυναμικό της Ευρώπης.-