Συγκέντρωση στο Υπουργείο Εσωτερικών, με αφορμή το γεγονός της κλήτευσης 27 Δημοτικών Συμβούλων σε απολογία

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Με αφορμή το γεγονός της κλήτευσης 27 Δημοτικών Συμβούλων σε απολογία, με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος με δόλο, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, την Πέμπτη 30-3-2023 πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην οποία συμμετείχαν αιρετοί/ές και εργαζόμενοι/ες από το Δήμο Αγίου Δημητρίου και άλλους Δήμους και εκπρόσωποι της ΠΟΕ-ΟΤΑ και της ΠΕΔΑ, προκειμένου να επιδοθεί στον Υπουργό Εσωτερικών επιστολή με την οποία:

1) Καταδικάζεται η απαράδεκτη κλήση σε έγγραφη απολογία για το αποδιδόμενο πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος λόγω δόλου, που εστάλη από τον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς τους/τις 27 Δημοτικούς Συμβούλους που ήταν παρόντες και παρούσες στη 12η/2022 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επειδή ψήφισαν να μην ασκηθεί έφεση και να συμμορφωθεί ο Δήμος Αγίου Δημητρίου με δικαστικές αποφάσεις που αναγνωρίζουν ότι 34 εργαζόμενοι/ες που είχαν προσληφθεί με συμβάσεις ΙΔΟΧ, συνδέονται με το Δήμο με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου.

2) Απαιτείται η κατάργηση της διάταξης (άρθρο 37 του Ν.4915/2022) με την οποία υποχρεώνονται οι Δήμοι και οι Περιφέρειες στην εξάντληση ένδικων μέσων για τη μετατροπή συμβάσεων εργαζομένων, η οποία διάταξη καταφανώς φαλκιδεύει την αυτοτέλεια των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.