Σύμφωνο Δημάρχων για δράσεις περιορισμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής

Υπογράφτηκε την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019, από τη Δήμαρχο Μαρία Ανδρούτσου -παρουσία του Επιτρόπου της ΕΕ, Eero Ailio- η συμμετοχή του Δήμου Αγίου Δημητρίου στο Σύμφωνο των Δημάρχων, κατά την ειδική τελετή που διοργανώθηκε στην Αθήνα στο πλαίσιο ημερίδας που τέθηκε υπό την αιγίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και της ΠΕΔΑ, για την «Υποστήριξη Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά τη μετάβαση προς την ανθρακική ουδετερότητα» από το C-Track 50 και το Γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων, με τη συμμετοχή Δημάρχων από Δήμους όλης της χώρας.

Με τη Συμφωνία, που έχουν υπογράψει μέχρι τώρα 223 Δήμοι από την Ελλάδα και σχεδόν 10.000 σε όλη την Ε.Ε., δεσμεύονται να υιοθετήσουν δράσεις για τον περιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Τα 2 πρώτα χρόνια, μάλιστα, δεσμεύονται οι Δήμοι να εκπονήσουν και να ακολουθήσουν ένα σχέδιο δράσης για τη βιώσιμη ενέργεια και το κλίμα με στόχο τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις πόλεις τουλάχιστον κατά 40% μέχρι το 2030.-