Συμμετοχή του Δήμου Αγίου Δημητρίου στο 2ο Φεστιβάλ «Strong Me»

 Συμμετοχή του Δήμου Αγίου Δημητρίου στην πρώτη πανελλαδική συνάντηση των Δημοτικών Επιτροπών Ισότητας

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Δήμου Αγίου Δημητρίου  (ΔΕΠΙΣ), με ομόφωνη απόφαση των μελών της, αποδέχθηκε την πρόσκληση για συμμετοχή στο 2ο Φεστιβάλ «Strong Me» για την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Ειδικότερα, συμμετείχε την πρώτη ημέρα του Φεστιβάλ που διοργανώθηκε η πρώτη πανελλαδική συνάντηση των Δημοτικών Επιτροπών Ισότητας .

Το φεστιβάλ διήρκησε τρεις ημέρες (23, 24 και 25 Σεπτεμβρίου) και πραγματοποιήθηκε στο Σεράφειο ίδρυμα του Δήμου Αθηναίων, υπό την αιγίδα:

  • Της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ)
  • Του Δήμου Αθηναίων
  • Της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
  • Της Κεντρικής Ένωσης Δήμων(ΚΕΔΕ)
  • Του ομίλου για την UNESCO τεχνών, λόγου, επιστημών Ελλάδος.

Συμμετείχε μεγάλος αριθμός φορέων και εκπρόσωποι Δημοτικών Επιτροπών Ισότητας από την Αττική και από διάφορους Δήμους της Ελλάδας.

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου εκπροσωπήθηκε από τα μέλη της ΔΕΠΙΣ: Γεωργία Πετράκη, Ιωάννα Καρούτη και Σταματική Ταβουλαρέα.

Στόχος του Φεστιβάλ, ήταν η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών και η συνεργασία, προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη και να εξαλειφθεί το φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών. Ακούστηκαν πολλές ενδιαφέρουσες απόψεις και δράσεις, έγινε ανταλλαγή τεχνογνωσίας και δεσμεύσεις για βελτίωση των μεθόδων προσέγγισης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, παρουσιάστηκαν οι δράσεις και οι καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στο Δήμο Αγίου Δημητρίου.

Σημειώνεται ότι την παρουσίαση υποδέχθηκαν με έντονο ενδιαφέρον τα μέλη των υπόλοιπων Δημοτικών Επιτροπών Ισότητας, ενώ παράλληλα καλλιεργήθηκαν νέες δυνατότητες επικοινωνίας και συνεργασίας στον τομέα της ισότητας των φύλων.