Συνεχίζεται ο καλλωπισμός δημοτικών χώρων πρασίνου

🌹 Το Τμήμα Πρασίνου της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Δήμου Αγίου Δημητρίου, συνεχίζει τις  καλλωπιστικές του παρεμβάσεις σε διάφορους χώρους πρασίνου Δήμου, γεμίζοντας την πόλη με χρώματα και αρώματα με τα πολύχρωμα φυτά και τους αρωματικούς θάμνους που φυτεύει.