Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το Τεχνικό Πρόγραμμα 2020

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 18:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Δημητρίου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του υπό σύνταξη Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το έτος 2020.-

Δείτε τη συνεδρίαση