Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το Τεχνικό Πρόγραμμα 2021

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει διά περιφοράς την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020 από ώρα 07.00 έως ώρα 24.00 με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1) Γνωμοδότηση επί του Προσχεδίου Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το έτος 2021 και
2) Διατύπωση απλής γνώμης επί του Προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2021.

Πλατφόρμα Διαβουλεύσεων