Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό 2023

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
Λόγω έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης θα επαναληφθεί
την Παρασκευή 9-12-2022, στο ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 20:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1) Γνωμοδότηση επί του εγκεκριμένου από το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τα έτη 2020-2024
2) Γνωμοδότηση επί του Προσχεδίου Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το έτος 2023 και
2) Διατύπωση απλής γνώμης επί του Προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2023.

Πλατφόρμα Διαβουλεύσεων