Συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών

Στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών, που πραγματοποιήθηκε στη Ορλεάνη της Γαλλίας στις 23 και 24 Ιανουαρίου 2020, συμμετείχε η Δήμαρχος Μαρία Ανδρούτσου.

☑️ Τα θέματα που κυριάρχησαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Πολιτικής Επιτροπής ήταν, μεταξύ άλλων, το μέλλον της Ευρώπης και η έμπρακτη στήριξη δημάρχων που υφίστανται εκφοβισμό ή αντιμετωπίζουν αρνητική μεταχείριση από αντιδημοκρατικά καθεστώτα.

☑️ Συγκεκριμένα, η Επίτροπος Δημοκρατίας και Δημογραφικού, Ντουμπράβκα Σουίτσα, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μετέφερε τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως περιγράφεται στη Διακήρυξη για το Μέλλον της Ευρώπης και υπογράμμισε ότι οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να εμπλακούν ουσιαστικά και να οικοδομήσουν το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόσθεσε δε, ότι αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη είναι οι αιρετοί να συμβάλλουν ενεργά ώστε οι πολίτες να νιώσουν ότι συμμετέχουν στην διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών και στον εντοπισμό λύσεων.

➡️ Στην ελληνική αντιπροσωπεία εκτός από τη Δήμαρχο Αγίου Δημητρίου Μαρία Ανδρούτσου, συμμετείχαν οι: Δ. Καφαντάρης, Γενικός Γραμματέας ΚΕΔΕ, Δημοτικός Σύμβουλος Πύλου – Νέστορος, Δ. Τσιαντής, Δημοτικός Σύμβουλος Λίμνης Πλαστήρα, Τ. Καφατσάκη, Δημοτική Σύμβουλος Ζωγράφου, Β. Αθανασοπούλου, στέλεχος διεθνών σχέσεων ΚΕΔΕ.-