Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Κέντρου Πρόληψης “Ήλιος”

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης “Ήλιος”, συνεδριάζει την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 12:30. στα γραφεία του κέντρου, Ομήρου 60, Ν. Σμύρνη.-