Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Κέντρου Πρόληψης “Ήλιος”

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης “Ήλιος”, συνεδριάζει την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:30. στα γραφεία του κέντρου, Ομήρου 60, Ν. Σμύρνη.-