Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=xPS_NUMyfHY