Συνεργασία του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού με τη Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου

Ξεκίνησε η συνεργασία του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίου Δημητρίου, μετά από σύμβαση που υπεγράφη ανάμεσα στους δύο φορείς.

H Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του ΙΥΠ εφαρμόζει προγράμματα έρευνας – δράσης, εκπαίδευσης επαγγελματιών και παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών με σκοπό τη μελέτη της ενδοοικογενειακής βίας (ενεργητικής και παθητικής) απέναντι στα παιδιά καθώς και την πρόληψη της θυματοποίησής τους.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, στις 12/10/2021 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση, ανάμεσα στους δύο φορείς, στα γραφεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου, για τη συζήτηση συγκεκριμένων περιπτώσεων και τη διαμόρφωση σχεδίων δράσης πάνω σε αυτές.

Στις 20, 21, 22/9/21, μέλη του επιστημονικού προσωπικού της υπηρεσίας (κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγος), παρακολούθησαν εκπαίδευση που αποσκοπεί στην αναμόρφωση του συστήματος παιδικής προστασίας, στην κατεύθυνση των σύγχρονων αντιλήψεων του εναλλακτικού πλαισίου φροντίδας των παιδιών που χρήζουν προστασίας. Θα ακολουθήσει επιμόρφωση και άλλων εργαζομένων.

Επίσης έχει ξεκινήσει εκπαίδευση για το σύστημα επιδημιολογικής επιτήρησης και διαχείρισης περιπτώσεων κακοποίησης & παραμέλησης παιδιών.