Θαλάσσια μπάνια 2021

Πραγματοποιείται και φέτος το πρόγραμμα της δωρεάν μεταφοράς δημοτών-κατοίκων, με μέγιστη πληρότητα 85% και τόπο προορισμού την ελεύθερη ακτή Βάρκιζα Αττικής, για θαλάσσια μπάνια, κατά το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου 2021. Το πρόγραμμα θα εκτελείται με δύο διαδρομές, σε τέσσερα (4) 15νθήμερα, ως εξής:

1ο 15νθήμερο 12 Ιουλίου – 23 Ιουλίου
2ο 15νθήμερο 26 Ιουλίου – 06 Αυγούστου
3ο 15νθήμερο 09 Αυγούστου – 20 Αυγούστου
4ο 15νθήμερο 23 Αυγούστου – 03 Σεπτεμβρίου

Οι κάρτες συμμετοχής στο πρόγραμμα, θα διανέμονται στους ενδιαφερόμενους
Ώρα: 8:30 π.μ. – 1:30 μ.μ. στο 4ο ΚΑΠΗ (Θεσσαλίας 10)

Οι ενδιαφερόμενοι/ες δημότες/ισσες ή κάτοικοι θα παραλαμβάνουν την κάρτα
αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση, προσκομίζοντας :

1. Αστυνομική ταυτότητα
2. Μικρή πρόσφατη φωτογραφία
3. Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ (ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ) ή Ε1 φορολογικής δήλωσης (πρόσφατο) ή κάρτα μέλους ΚΑΠΗ Αγίου Δημητρίου
4. Για τη συμμετοχή ανηλίκων, υπεύθυνες δηλώσεις με γνήσιο της υπογραφής ΚΑΙ από τους δύο (2) γονείς.
5. Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου COVID-19 (rapid test) εντός των τελευταίων είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν τη πρώτη μέρα της εβδομάδας ή να έχουν διαγνωστεί αρνητικοί σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (selftest) εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν τη πρώτη μέρα της εβδομάδας που πιστοποιείται με υπεύθυνη δήλωση.

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΠΟΥΛΜΑΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΜΑΣΚΑ